28. MÄRTSIL KELL 11.45

ÜLE-EESTILINE

Meie Isa palve
kooslugemine

Meie Isa palvepäeva eesmärk on ühendada kõik eestimaalased läbi ühise palve.
Kutsume kõiki, sõltumata vanusest, soost, rahvusest või usulistest veendumustest, ühinema üle-eestilise Meie Isa palvepäeva meeskonna ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ühisüritusega “Meie Isa palvepäev” Suurel Neljapäeval, 28. märtsil 2024 kell 11.45.

Meie Isa palvepäev on üleskutse muutuseks. See on võimalus anda oma panus, et tuua õnnistust, tervist ja rahu meie maale ja rahvale. Ühiselt anname meie maa ja rahva Jumala kätte ning usaldame, et Tema juhib meid läbi raskuste valguse poole. Tänavu on üritus “Meie Isa palvepäev” märgiline, kuna sel aastal möödub 500 aastat meieisapalve esimesest kirjapanekust eesti keeles. Antud ajalooline moment meenutab meile, kui oluline on hoida meie maad, keelt ja kultuuri elus ning jagada seda tulevaste põlvedega.

Üritusel saab igaüks osaleda just seal, kus ta parasjagu on või olla kaasas raadioülekandega Raadio7-s ja Pereraadios või videoülekandega TV7-s, Postimehes või ürituse “Meie Isa palve” veebilehel.

Üheskoos saame paluda ja näidata, et ühtsus, armastus ja rahu on võimalikud. Meie palve ja osalus võivad muuta maailma.

Kohtumiseni palvepäeval, kus koos loome lootuse silda üksteise ja Jumala vahele.

Meie Isa palve meeskond

Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!
Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

MIS

ON

MEIE

ISA

PALVE

VIDEOÜLEKANDED

RAADIOÜLEKANDED

PARTNERID

Baptistiliit

Eesti Metodisti Kirik

Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus

Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik

Rooma-Katoliku Kirik

Armeenia Apostelik Kirik

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

Oleme tänulikud Sinu toetuse eest sündmuse kulude katteks.